MAGDHAWGA SHAQO LA'AANTA DEGDEGA AH EE SAFMARKA CUDURKU KEENTAY

Translate ยป